Jan Arne Nygjelten style=

Jan Arne Nygjelten

President
Einar Heggstad style=

Einar Heggstad

Visepresident
Ragnar Thoresen style=

Ragnar Thoresen

Sekretær
Liv Kulvedrøsten Mortensen style=

Liv Kulvedrøsten Mortensen

Kasserer
Tove Bråten Fjerdingby style=

Tove Bråten Fjerdingby

Past president
Anne Karin Kleppo Enget style=

Anne Karin Kleppo Enget

Medlemsansvarlig