Tove Bråten Fjerdingby style=

Tove Bråten Fjerdingby

President
Marit Myhre Eggen style=

Marit Myhre Eggen

Visepresident
Ragnar Thoresen style=

Ragnar Thoresen

Sekretær
Liv Kulvedrøsten Mortensen style=

Liv Kulvedrøsten Mortensen

Kasserer
Einar Heggstad style=

Einar Heggstad

Past president
Sigrund Jordet style=

Sigrund Jordet

Aktivitetsleder